سامانه جامع ثبت نام اتصال به شبکه تبادل بانکی (شتاب) دستگاه های خودپرداز و کشلس

پذیرنده گرامی شما میتوانید از طریق این فرم نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایید. بعد از ثبت مستندات با شما تماس گرفته خواهد شد.

تصاویر مدارک خود را بارگذاری نمایید. پس از بارگذاری مدارک جهت پرداخت به درگاه بانکی متصل می‌شوید.

جهت دریافت تاییدیه کدپستی کلیک کنید.

مدارک لازم جهت اخذ سوئیچ بانکی​

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک دی

 1. تصویر کپی کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر شناسنامه صفحه اول
 3. کپی سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کد پستی محل نصب
 5. تصویر از کارت بانک دی
 6. یک فقره چک ضمانت یا سفته پانصد میلیون ریالی (در وجه شرکت تراکنش همراه توسن)
 7. تکمیل و امضای قرارداد

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک شهر

 1. تصویر کپی کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر شناسنامه صفحه اول
 3. کپی سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کد پستی محل نصب
 5. شماره حساب و شبای بانک شهر
 6. یک فقره چک ضمانت یا سفته پانصد میلیون ریالی (در وجه شرکت توسعه و نوآوری شهر)
 7. تکمیل و امضای قرارداد
 8. نوع دستگاه (دیواری یا سالنی)
 9. نام و مدل دستگاه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک اقتصاد نوین

 1. تصویر کپی کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر شناسنامه صفحه اول
 3. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. اجازه نصب دستگاه خودپرداز از مالک(در صورت استجاری بودن)
 5. شماره حساب و شبا بانک اقتصاد نوین
 6. کد شعبه بانک و شهر
 7. یک فقره چک ضمانت پانصد میلیون ریالی(در صورت نداشتن دسته چک صیادی, داشتن ضامن با چک صیادی الزامی است)
 8. تاییدیه کدپستی محل نصب
 9. تلفن ثابت و کد تلفن محل نصب
 10. نام تجاری محل نصب
 11. ارسال لوکیشن دقیق محل نصب
 12. تلفن همراه
 13. آدرس ایمیل
 14. نام و نام خانوادگی هماهنگ كننده و تلفن همراه (شخصی که در غیاب شخص پذیرنده پاسخگو باشد)
 15. تصویر گواهی امضاء محضری (جهت ارائه به بانك اقتصاد نوين)
 16. نوع دستگاه (دیواری یا سالنی)
 17. تکمیل و امضای قرارداد
 18. نام و مدل دستگاه

 

مدارک مورد نیاز ضامن (در صورتی که مالک چک صیادی ندارد):

 1. تلفن ثابت و کد تلفن
 2. تلفن همراه
 3. آدرس دقیق منزل
 4. اسکن کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 5. اسکن کپی برابر اصل روی کارت ملی
 6. اسکن گواهی اصل امضاء محضری (جهت ارائه به بانك اقتصاد نوين)
 7. اسکن گواهی پستی محل زندگی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک کارآفرین

 1. تصویر کپی کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر شناسنامه صفحه اول
 3. کپی سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کدپستی محل نصب
 5. لوکیشن محل نصب
 6. تاییدیه شبا از بانک کارآفرین
 7. یک فقره چک یا سفته پانصد میلیون ریالی جهت ضمانت
 8. گواهی امضا
 9. تکمیل و امضای قرارداد
 10. تکمیل فرم کانفیگ
 11. نوع دستگاه (دیواری یا سالنی)
 12. نام و مدل دستگاه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک سینا

 1. تصویر کپی کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر شناسنامه صفحه اول
 3. کپی سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کد پستی محل نصب
 5. تصویر از کارت بانک دی
 6. یک فقره چک ضمانت یا سفته پانصد میلیون ریالی
 7. تکمیل و امضای قرارداد