سامانه جامع ثبت نام اتصال به شبکه تبادل بانکی (شتاب) دستگاه های خودپرداز و کشلس

مدارک لازم جهت اخذ سوئیچ بانکی​

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک دی

 1. تصویر کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کد پستی محل نصب
 5. تصویر از کارت بانک دی
 6. یک فقره چک ضمانت یا سفته پانصد میلیون ریالی (در وجه شرکت تراکنش همراه مانی تک)
 7. تکمیل و امضای قرارداد

* در مرحله اول تصویر کارت ملی و شناسنامه ارسال شود.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک شهر

 1. تصویر کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. شماره حساب یا شبای بانک شهر
 4. یک فقره چک ضمانت یا سفته پانصد میلیون ریالی (در وجه شرکت توسعه و نوآوری شهر)
 5. تکمیل و امضای قرارداد

* در مرحله اول تصویر کارت ملی و شناسنامه ارسال شود.

** جهت ساخت حساب نیاز به مراجعه به بانک نیست. امکان ساخت حساب از طریق موبایل بانک وجود دارد.

جهت دانلود موبایل بانک شهر کلیک کنید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک اقتصاد نوین

 1. تصویر کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. اجازه نصب دستگاه خودپرداز از مالک(در صورت استجاری بودن)
 5. شماره حساب و شبا بانک اقتصاد نوین _ کد شعبه بانک و شهر
 6. یک فقره چک ضمانت (پانصد میلیون ریالی برای خودپرداز) یا (100 میلیون ریالی برای کشلس). در صورت نداشتن دسته چک صیادی, داشتن ضامن با چک صیادی الزامی است.
 7. تاییدیه کدپستی محل نصب
 8. تلفن ثابت و کد تلفن محل نصب
 9. نام تجاری محل نصب
 10. ارسال لوکیشن دقیق محل نصب
 11. تلفن همراه
 12. آدرس ایمیل
 13. تصویر گواهی امضاء محضری (جهت ارائه به بانك اقتصاد نوين)
 14. نوع دستگاه (دیواری یا سالنی) و برند دستگاه
 15. تکمیل و امضای قرارداد

مدارک مورد نیاز ضامن (در صورتی که مالک چک صیادی ندارد):

 1. تلفن ثابت و کد تلفن
 2. تلفن همراه
 3. آدرس دقیق منزل
 4. تصویر صفحه اول شناسنامه
 5. تصویر کارت ملی
 6. تصویر گواهی امضاء محضری (جهت ارائه به بانك اقتصاد نوين)
 7. تاییدیه کدپستی محل زندگی

* در مرحله اول تصویر کارت ملی و شناسنامه ارسال شود.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک کارآفرین

 1. تصویر کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کدپستی محل نصب
 5. لوکیشن محل نصب
 6. تاییدیه شبا از بانک کارآفرین
 7. یک فقره چک یا سفته پانصد میلیون ریالی جهت ضمانت
 8. گواهی امضا جهت ارائه به بانک کارآفرین
 9. تکمیل و امضای قرارداد و تکمیل فرم کانفیگ
 10. نوع دستگاه (دیواری یا سالنی) و مدل دستگاه

* در مرحله اول تصویر کارت ملی و شناسنامه ارسال شود.

** جهت ساخت حساب نیاز به مراجعه به بانک نیست. امکان ساخت حساب بصورت غیر حضوری وجود دارد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوئیچ بانک سینا

 1. تصویر کارت ملی پشت و رو
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه
 3. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه بنام پذیرنده
 4. تاییدیه کد پستی محل نصب
 5. تصویر از کارت بانک دی
 6. یک فقره چک ضمانت یا سفته پانصد میلیون ریالی
 7. تکمیل و امضای قرارداد

* در مرحله اول تصویر کارت ملی و شناسنامه ارسال شود.